Door ondernemers voor ondernemers

De Ondernemerskring BBNH start i.s.m. de gemeente Hardenberg en het Ondernemershuis voor het Vechtdal het project “reststromeninventarisator” (REIN) op het bedrijventerrein Bruchterweg en Nieuwe Haven om grondstoffen en (afval)reststromen te inventariseren.

REIN is een platform waarin deze gegevens worden verwerkt en geanalyseerd. Door dit inzichtelijk te maken kunt u mogelijk kosten besparen, voordeel hebben bij aanbestedingen en ook bijdragen aan een duurzamere wereld.

Een aantal collega-ondernemers op ons bedrijventerrein zijn hier nu ook al actief mee bezig. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de video.

Met REIN gaan we:

  1. Inzage verschaffen in beschikbare rest(afval)stromen, ingaande(inkoop)stromen, aanwezigheid van kapitaalintensieve machines, materieel en menskracht om de circulaire en deeleconomie te bevorderen, stimuleren en ondersteunen.

  2. Inzage verschaffen in energieverbruik, verwachte wijzigingen daarin, huidige en potentiële mogelijkheden voor energieopwekking en energieopslag om de energietransitie te bevorderen en ondersteunen.

Waarom?
De linkerhand weet niet wat de rechterhand doet. Oftewel er is weinig tot geen inzicht in reststromen (grondstoffen en avalstoffen), laat staan in de ingaande stromen bij bedrijven. Momenteel worden reststromen onbenut of nog erger in de afvalverbrandingsoven verbrand. Door de stromen te inventariseren kunnen we deze efficiënt inzamelen en vervolgens (her)gebruiken.

De komende periode wordt u benaderd door bureau REIN voor het inplannen van een inventarisatieafspraak. REIN bezoekt uw organisatie en informeert u over de ambities en nut en noodzaak waarmee meer bewustwording en betrokkenheid wordt gecreëerd. Gezamenlijk wordt de 1e inventarisatie uitgevoerd. U krijgt een eindrapportage en -presentatie.

Vragen?
Heeft u op voorhand al vragen dan kunt u contact opnemen met Chris Krabben, projectleider REIN voor het reststromenonderzoek, via 06-8118 1747 of info@reststroominventarisator.nl.