Hoe meer leden onze vereniging telt, hoe meer we kunnen bereiken!

Bedrijventerreinen in Hardenberg bieden plek aan uiteenlopende bedrijvigheid. Van grote industrie tot groothandel en logistiek, van internationals tot locale bedrijven. Allen kunnen ze hier een goede boterham verdienen. Daarvoor is het wel van belang dat de terreinen een goede uitstraling hebben voor medewerkers, klanten en uzelf als ondernemer. Verder dienen zaken als veiligheid en (digitale) bereikbaarheid goed geregeld te zijn. Samen kunnen we dit beter organiseren dan alleen. Vandaar dat we een vereniging hebben waarin we samenwerken aan de kwaliteit van onze bedrijventerreinen.

 • Het bevorderen van onderlinge goede zakelijke verhoudingen tussen ondernemingen in de industrie en stuwende dienstverlening, bijvoorbeeld: banken en vervoersbedrijven.
 • Het vormen van een netwerk voor samenwerking tussen de leden.
 • Nauwe samenwerking met andere bedrijvenkringen in de nieuwe gemeente en de regio.
 • Regelmatig overleg in goede verhoudingen met gemeentelijke en andere overheidsinstanties, alsmede andere relevante organisaties.

 • Regelmatige communicatie met de leden, het houden van bijeenkomsten en het initiren van projecten.
 • Financiële/concurrentiële voordelen als gevolg van collectieve inkoop

 • Streven naar een toekomstbestendig en vitale bedrijventerrein wat een veilige en inspirerende werkomgeving voor personeel en bezoekers

Belangenbehartiging

De vereniging behartigt de collectieve belangen van haar lidbedrijven richting de gemeente en andere overheden. Dit gaat onder meer over het onderhoudsniveau van het groen, openbare verlichting, bewegwijzering, (verkeers)veiligheid en beschikbaarheid van goed personeel.

Netwerken

We houden twee keer per jaar een bijeenkomst. in het voorjaar de Algemene ledenvergadering waarin we gezamenlijk bespreken hoe onze bedrijventerreinen functioneren en acties uitzetten om het nog beter te maken. In het najaar een netwerkbijeenkomst welke een uitstekende gelegenheid biedt om andere ondernemers te leren kennen.

Veiligheid

 • In 2010 hebben we het certificaat voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dit wil zeggen dat we slim samenwerken met de gemeente, politie en brandweer om de veiligheid op onze bedrijventerreinen te verhogen. Verder leidt dit keurmerk tot een korting van 10% of meer bij enkele verzekeraars, waaronder bij Vrieling Adviesgroep en Interpolis.

 • Om de veiligheid verder te verhogen is Roggendorf als collectieve beveiliger geselecteerd voor surveillance en alarmopvolging. Cameratoezicht behoort tot de verdere mogelijkheden die we collectief oppakken.

Collectieve Inkoop

Door als ondernemerskringen in het Vechtdal gezamenlijk in te kopen en aan te sluiten bij reeds bestaande collectieven op andere bedrijventerreinen kunnen we enkele zaken zeer voordelig inkopen:

 • Afvalinzameling

 • Energie: gas en electra

 • Blusmiddelen

 • Breedband/glasvezel

Kwaliteit

Aantrekkelijke bedrijventerreinen voor werknemers en werkgevers. Bedrijventerreinen in Hardenberg kennen weinig leegstand en verloedering en we doen er alles aan om dat zo te houden. Onder andere door samen met de gemeente te kijken hoe het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op peil gehouden kan worden en door de terreinen nog aantrekkelijker te maken voor werknemers. Om ook nieuwe werkgelegenheid aan ons te binden willen we de bedrijventerreinen nog beter op de kaart zetten. 

Bestuur

De Ondernemerskring BBNH is een vereniging en wordt bestuurd door ondernemers die zich belangeloos inzetten voor onze bedrijventerreinen en professioneel ondersteund worden door parkmanager Gertjan Mollink.

Ramon Habers
Ramon HabersVoorzitter
de Jong & Laan
Jan Ballast
Jan BallastSecretaris
Ballast Personeelsdiensten
Yorde Ernst
Yorde ErnstPenningmeester
SCHURTER Electronics B.V.
Kees Pijp
Kees PijpAlgemeen lid
Adventure Design
Jolanda Vreugdenhil
Jolanda VreugdenhilAlgemeen lid
TLC Advocaten Hardenberg

Parkmanager

Gertjan Mollink
Gertjan MollinkBedrijven park Manager

Straatambassadeurs

Op de bedrijventerreinen zijn er, naast het bestuur en de parkmanager, betrokken collega ondernemers actief die contacten leggen met ondernemers, de zogenaamde straatambassadeurs. Deze zijn het luisterend oor in de “wijk” en weten wat er speelt. Ze halen bij ondernemers op wat er bij hen leeft. Mochten er bij u bepaalde ideeën leven, kunt u hen benaderen. De straatambassadeurs zijn:

Erik Timmermans
Erik TimmermansStraatambassadeur
Timmermans Hardglas
Rien Grotenhuis
Rien GrotenhuisStraatambassadeur
SCHURTER Electronics B.V.
Leone Wiersma
Leone WiersmaStraatambassadeur
RUIM vol Creatieven
Thomas Brunink
Thomas BruninkStraatambassadeur
Brunink Serving Industry
Kees Pijp
Kees PijpStraatambassadeur
Adventure Design
Marc Back
Marc BackStraatambassadeur
Drabo
Marcel Zuidema
Marcel ZuidemaStraatambassadeur
WAVIN