Week van de Techniek

Ieder jaar organiseren wij gezamenlijk met het lokale bedrijfsleven, de

ALV IKH

Restaurant de Rheezerbelten

ALV BBNH

Woensdag 9 november 16:00 uur ALV Ondernemerskring BBNH