Op woensdag 1 december jl. was het helaas niet mogelijk om ons fysiek te treffen bij ons lid Ruim vol Creatieven. Derhalve hebben we onze ledenvergadering digitaal moeten houden.

Tijdens de ledenvergadering is uitvoerig stil gestaan bij de door het bestuur voorgestelde koerswijziging. In het kort komt het erop neer dat de we ons in de toekomst willen richten op het werkgebied bedrijventerrein Bruchterweg, De Nieuwe Haven en het nog uit te geven terrein Boschkamp. Leden buiten de bedrijventerreinen worden opgevangen door het Ondernemershuis. Hoe dit precies eruit komt te zien wordt de komende periode verder verkent. Voor de inhoud van de koerswijziging wordt verwezen naar onderstaande film.

Bij een nieuwe koers hoort ook een nieuwe naam. We hebben ervoor gekozen voor Ondernemerskring BBNH. BBNH staat voor de bedrijventerrein Bruchterweg, De Boschkamp en De Nieuwe Haven. Inmiddels is door ons lid Adventure Design een bijpassend eigentijds logo ontwikkeld:

Daarnaast is bedrijvenparkmanager Gertjan Mollink in de hand genomen voor de ondersteuning van het bestuur. Hij stelt zich verderop in deze nieuwsbrief voor. We zijn voornemens om volgend voorjaar een fysieke bijeenkomst te organiseren waarin de voorstellen concreter zijn uitgewerkt. We hopen u hier te mogen begroeten

.